หากคุณต้องการให้หน้าสินค้าของคุณใน shopify มีอันดับที่ดีขึ้นใน Google, Yahoo หรือ Bing. อย่างแรกเลย เราจะต้องปรับหน้าสินค้าของเราให้มีความเหมาะสม เหมาะกับ google เสียก่อน

นี่คือสิ่งที่เราจะปรับแต่งให้

 • Title
 • Keywords, and Description
 • Products SEO
 • Products Headings
 • Products Images Alt Tags
 • Products Titles
 • Products Description and Keyword Placement
 • H1, H2, and all Heading Tags
 • Favicon Tag
 • All redirect 404 errors
 • SEO Friendly URL Structures
 • Image Optimization & Alt's Tags
 • Content Optimization
 • Internal links & OBL
 • Robots.txt
 • XML sitemap
 • Google Analytics
 • Google, Bing & Yahoo Webmaster Tool submission

  โดยเราจะปรับให้เป็นจำนวน 10 หน้าด้วยกัน ใช้เวลาทำ 3 วัน

500 บาท ต่อ 10 หน้า

วิธีสั่งซื้อ

เตรียมสิ่งต่อไปนี้

- url หน้าที่ต้องการให้ปรับ

- keyword แต่ละหน้าที่ต้องการใช้ ใส่มา 1-3 keyword ต่อหน้า *ภาษาอังกฤษเท่านั้น

- username/password shopify หากไม่ต้องการให้ account หลัก สามารถสร้าง account รองได้

จากนั้นให้ติดต่อเราได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *